סיכום הזמנה
Pilates Shirel
כושר נערים
2 שיעורים בשבוע STANDART - הוראת קבע - חיוב מתחדש קבוע תוקף: 25/07/2024-25/08/2024
₪260
* בכל חודש

הפעולה בוצעה בהצלחה

חזור
Powered by Boostapp
פרטי הלקוח
טופס הרשמה חוגי ילדים 23/24

תקנון וטופס הרשמה

חוגי ילדים – Fitness Mintz  - 2023/24

ברוכים הבאים ל – fitness mintz, שמחים שהצטרפתם למשפחת המנויים.

מצורף לעיונכם תקנון הסטודיו וטופס הרשמה. הנכם מתבקשים למלא את הטופס בכתב יד קריא וברור. תודה על תשומת הלב והסבןלנות ,שתהיה לכולנו שנה מלאה בשאיפות ובהצלחות.

מפאת נוחות הכתיבה, התקנון כתוב בלשון זכר, אך הוא מיועד לגברים ונשים.

תנאי המנוי בסטודיו

        מסמך זה מהווה הסכם  בין החתום מטה לבין  Fitness Mintz(להלן: "הסטודיו").

        הסטודיו לא יכבד שום הסכם אחר כתוב או מילולי מלבד המסמך הנ"ל.

        פתיחת וקיום כל חוג/פעילות, מותנים במס' הנרשמים והמשתתפים (המשתנה מחוג לחוג ומפעילות לפעילות). אם מספר המשתתפים ירד במשך השנה מתחת למס' מינימלי בהתאם לשיקול דעת הנהלת הסטודיו, תישמר להנהלת  הסטודיו הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה של חודש מראש למנוי . מספר המשתתפים המינימלי והמקסימלי בכל פעילות מוגבל ומשתנה לפי סוג החוג/הפעילות. במקרה  של סגירת חוג יתאפשר למנוי לעבור לחוג אחר או לקבל החזר  של יתרת התשלום.

        אני מודע לכך שהסטודיו מצלם אימונים אחת לתקופה  במסגרת כל הפעילויות של Fitness Mintz , אני מודע ומסכים  שהסטודיו ישתמש בחומרים המצולמים לצורכי שיווק בערוצי הפרסום השונים, לרבות, ברשתות החברתיות, בקבוצות הסטודיו, בעלונים ובשילוט חוצות.  אני מאשר שלא תהייה לי שום תביעה / דרישה לזכויות  בגין הנ"ל.

        אני מאשר לסטודיו לשלוח אל כתובת הדוא"ל שהזנתי לעיל, עדכונים, חדשות, ומסרים פרסומים מטעמו. ידוע לי שבמידה שאבקש בעתיד שלא לקבל את כל אלו, עליי לבקש זאת מהסטודיו בכתב תוך ציון כתובת הדוא"ל הרלוונטית.

 

הצהרת בריאות של התלמיד והורה התלמיד –

        ידוע לי כי הפעילות בסטודיו כרוכה במאמצים פיזיים ותנאי מהותי והכרחי לפעילות התלמיד בסטודיו הוא כשירותו הבריאותית.

        הנני מצהיר בזאת שאני/בני/בתי נבדק/ה ע"י רופא המשפחה, מצבו/ה/י הבריאותי תקין ואני/הוא/היא נמצא/ה כשיר/ה להשתתף בשיעורי הסטודיו ב Fitness Mintz  בהופעות מחוץ לסטודיו ובמאמץ הדרוש לתחום הפעילות.

        ידוע לי שבמקרה של שינוי במצב הבריאותי של התלמיד, על התלמיד ו/או הורה התלמיד להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות התלמיד בסטודיו ועליו לעדכן את הסטודיו בכתב, על -כל שינוי במצב הבריאתי.

 

כללי התנהגות בסטודיו:

        יש להגיע לשיעור בזמן ויש לשמור על רצף בשיעורים. יש להופיע לשיעורים גם במקרים בהם אין באפשרות התלמיד להשתתף באופן פעיל או מלא.

        הכנסת שתייה/אוכל לסטודיו אסורה. ניתן לאכול אך ורק מחוץ לסטודיו.

        תלמידות מחויבות להיכנס לשיעור עם שיער אסוף ומסודר ותלבושת לשיעור/הופעות כנדרש מהן לאורך כל השנה וללא תכשיטים (כגון עגילים, צמידים, שרשראות, שעונים וכד').

        התלמיד יידרש להזמין ציוד אישי הנוגע לפעילותו בסטודיו, אשר ישמש אותו לזמן רב, בתשלום נפרד וחד-פעמי. יש לשמור על הציוד האישי ולא להביא לסטודיו דברי ערך. הסטודיו אינו אחראי לאובדן או גניבת דברי ערך.

        אין להפריע או להיכנס לסטודיו במהלך שיעור ללא אישור. יש לשמור על השקט במבואת ההמתנה. תלמיד שיפריע משמעתית למהלך השיעור לא ישתתף והסטודיו שומר לעצמו את הזכות לעדכן בכך את הוריו.

        ניתן לרקוד בסטודיו עם נעליים סגורות בלבד אלא אם ניתנה הוראה אחרת ע"י  המורה במהלך השיעור. 

מסגרת הלימודים:

        הלימודים במהלך השנה בסטודיו יתקיימו בין התאריכים 1.9.2023 ועד ה-30.7.2024. השיעורים מתקיימים כסדרם כל השנה, למעט  ימי חג וחופש שיפורטו בהסכם זה. ייתכנו במהלך השנה אירועים (הופעות, כנסים, תחרויות) שיתקיימו במהלך יום שישי ויום שבת.

ימי חופש לשנת 2023/24

חגים ומועדים 2023-

ראשון - 17 ספטמבר

ראש השנה

 ראשון + שני - 24 + 25  ספטמבר

יום כיפור

סוכות

סוכות ב

חגים ומועדים 2024-

ראשון - 24 למרץ

פורים

שני + שלישי – 22 + 23 אפריל

פסח

שני + שלישי – 29 + 30 אפריל

פסח חג שני

ראשון + שני – 5 + 6 למאי

יום השואה

ראשון + שני  - 12 + 13 למאי

יום הזכרון

שלישי – 14 למאי

יום העצמאות

שלישי + רביעי – 11 + 12 ליוני

שבועות

 

תנאי תשלום:

        מחירי הפעילויות/החוגים בסטודיו יפורסמו לתלמידים על ידי הנהלת הסטודיו. התלמיד והורה התלמיד (אם התלמיד קטין) יסדירו את התשלום בהתאם לנספח תשלום המצורף לתקנון וטופס הרשמה זה.

        עבור נסיעות מיוחדות , תחרויות ופעילויות נוספות מחוץ לסטודיו שיפורסמו על ידי הנהלת הסטודיו לתלמידים, ייגבה תשלום נוסף ונפרד כפי שיפורסם על ידי הנהלת הסטודיו.

        יש להסדיר את התשלום המצוין לעיל מיד עם ההרשמה לחוג. אין אפשרות להשתתף בשיעורים ללא הסדרה מלאה של התשלום.

        התשלום יעשה בהוראת קבע מתחדשת בכרטיס  אשראי בלבד (לא תופס מסגרת)

מדיניות ביטולים / החלפות חוג:

        במהלך השנה ניתן לבטל את החוג בסוף חודש קלנדרי בלבד.

        ביטול של חוג כרוך בהתראה של מינימום חודש מראש, בתקופה הזו הילד יוכל להגיע לחוג כרגיל.

        הודעה על ביטול החוג תעשה בכתב בהודעת Whatsapp בלבד ולמספר – 051-220-1398 בלבד. יש לוודא  שההודעה התקבלה. הודעה כאמור שהתקבלה חודש מראש תזכה את התלמיד בהחזר מלא על חודשי השנה שנותרו.

        תלמיד שיפרוש אחרי ה-1.3.24, לא יקבל זיכוי כספי כלל (כלומר יש להודיע עד ה-1.2.24).

        אי השתתפות בשיעור מכל סיבה שהיא, אינה פוטרת מתשלום מלא. לא יינתן זיכוי כספי בגין היעדרות משיעורים ולא יינתן החזר כספי בגין נוכחות חלקית.

        במקרה של ביטול שיעור (שלא ברשימת חגים וימי חופש) על ידי הנהלת הסטודיו, הנהלת הסטודיו תיתן את אפשרות הבחירה לתאריכי השלמת השיעורים ולא יינתן זיכוי כספי על השיעורים.

        ניתן להחליף חוג אך ורק בסוף חודש קלנדרי, ובהתראה של שבוע לפחות, בהודעת Whatsapp בלבד, ועל בסיס מקום פנוי.

        הריני מאשר כי קראתי את התקנון על כל פרטיו ואת הצהרת הבריאות והריני מתחייב לעמוד בדרישות ובנהלים של Fitness Mintz  המצוינים לעיל. ידוע לי כי חתימה על טופס זה מהווה הסכמה והרשמה כי אני או בני/בתי התלמיד/ה ישתתף/תשתתף בחוגים  ובפעילויות המוארגנות על ידי Fitness Mintz  וזאת בהתאם לתנאים הרשומים לעיל.

        אני מבקש לרשום את התלמיד לקבוצת הריקוד / האימון שצוינה בטופס ההרשמה ואשלם בהתאם לתקופה אליה התחיייבתי (מה- 1.9.23 ועד ה-30.7.24)

אפשרות הקפאת המנוי עקב סיבה בריאותית תינתן אך ורק החל מיום ההודעה לסטודיו בהודעת Whatsapp. ההקפאה תיהיה למינימום שבועיים ומקסימום ההקפאה האפשרית היא עד שלושה חודשים בשנה קלנדרית ובכפוף לאישור רופא. לא ניתן להקפיא מסיבות אחרות כגון חופשה וכד'.

בברכה,

סטודיו Fitness Mintz   - חוגי ילדים.

טופס הצהרת בריאות
חלק א' שאלון רפואי: אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית וענה על כל שאלה בכנות באמצעות סימון במשבצת המתאימה. (האמור בשאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מיועד גם לנקבה).

חלק ב': הנחיות
1 .אם סימנת כן באחת מהשאלות שבחלק א' בטופס זה- לצורך קבלתך לקייטנה עלייך להמציא לנו גם תעודה רפואית מרופא לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך בפעילות ספורט והשתתפות בקייטנה

2 .אם ענית לא לכל השאלות שבחלק א' בטופס זה- מלא את ההצהרה שבחלק ג' לטופס זה וחתום עליה.
חלק ג': הצהרה
אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס זה ומילאתי אותו בעצמי.
אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצב רפואי של ילדי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור.
* התועלת הבריאותית של פעילות גופנית סדירה ברורה; חשוב שיותר אנשים יהיו פעילים כל ימות השבוע; ביצוע פעילות גופנית מאד בטוחה לרוב האנשים; השאלון הזה יבהיר לך באלו מקרים עליך להתייעץ עם הרופא ולהביא תעודה רפואית שלך לפני שתתחיל להתאמן במכון כושר. חשוב להדגיש, מומלץ לבצע פעילות גופנית לאחר קבלת הדרכה ובאופן מדורג, במיוחד אם אתה מעל גיל 45 ובכוונתך לבצע פעילות בעצימות גבוהה ואינך רגיל לעשות זאת.
תשלום
2 שיעורים בשבוע STANDART - הוראת קבע - חיוב מתחדש קבוע *
260
*בכל חודש
קופון
₪-0
מחיר לאחר הנחת קופון
0
ריבית (%0)
0
* חיוב בהוראת קבע בסכום שצוין - מידי חודש
סה״כ לתשלום
260
Powered by Boostapp