סיכום הזמנה
Oren Studio | yoga • pilates & more
שיעור ניסיון
שיעור ניסיון - התנסות(1)
₪55

הפעולה בוצעה בהצלחה

חזור
Powered by Boostapp
פרטי הלקוח
טופס הצהרת בריאות
חלק א' שאלון רפואי: אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית וענה על כל שאלה בכנות באמצעות סימון במשבצת המתאימה. (האמור בשאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מיועד גם לנקבה).

חלק ב': הנחיות
1 .אם סימנת כן באחת מהשאלות שבחלק א' בטופס זה- לצורך קבלתך למכון הכושר עלייך להמציא למכון הכושר גם תעודה רפואית מרופא לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון במכון כושר. מכון הכושר יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתה.


2 .אם ענית לא לכל השאלות שבחלק א' בטופס זה- מלא את ההצהרה שבחלק ג' לטופס זה וחתום עליה.

3 .בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות במכון הכושר.


חלק ג': הצהרה
אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס זה ומילאתי אותו בעצמי.
אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור.
ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו, אדרש להמציא הצהרת בריאות חדשה.* התועלת הבריאותית של פעילות גופנית סדירה ברורה; חשוב שיותר אנשים יהיו פעילים כל ימות השבוע; ביצוע פעילות גופנית מאד בטוחה לרוב האנשים; השאלון הזה יבהיר לך באלו מקרים עליך להתייעץ עם הרופא ולהביא תעודה רפואית שלך לפני שתתחיל להתאמן במכון כושר. חשוב להדגיש, מומלץ לבצע פעילות גופנית לאחר קבלת הדרכה ובאופן מדורג, במיוחד אם אתה מעל גיל 45 ובכוונתך לבצע פעילות בעצימות גבוהה ואינך רגיל לעשות זאת.
תשלום
שיעור ניסיון - התנסות(1)
55
קופון
₪-0
מחיר לאחר הנחת קופון
0
ריבית (%0)
0

שמחה שהצטרפת ל YogaLit – מרחב להתפתחות וצמיחהכמה דברים שחשוב לדעת לפני שנמשיך:


· ההרשמה באפליקציה מאפשרת להירשם למספר האימונים התואם את סוג הכרטיסייה/המנוי.


· ניתן לבצע שינויים בהרשמה דרך המשתמש באפליקציה.


· מנויים וכרטיסיות:
המנויים והכרטיסיות הם בעלי תוקף ולא ניתן לשנותו.
על המתאמן האחריות לשים לב לתוקף ולתכנן את הזמן בהתאם.
החיוב מבוצע בהתאם לתאריך התחלת המנוי
ביטול מנוי זה מותנה בהתראה של 30 ימים מראש בהודעה כתובה.

· כרטיסיית חיילים וסטודנטים – 5 כניסות | תוקף ל3 חודשים.
כרטיסייה זו לא מוצגת לרכישה באפליקציה. הרכישה דרכי בלבד.
· שיעור ניסיון לא כלול בכרטיסייה
ביטולי שיעור :
ביטול רגיל : ללא ניקוב
· שיעורי בוקר ניתן לבטל עד השעה 22:00 של ערב לפני.
· שיעורי ערב ניתן לבטל עד 6 שעות לפני תחילת השיעור.
ביטול מאוחר : אחרי השעות שכתוב למעלה
· במידה ולא מגיעים לשיעור/ מבטלים אחרי זמן הביטול הרגיל - השיעור נחשב כניקוב כאילו כן השתתפתם.
החלפת שיעור :
· במידה ואי אפשר להגיע לשיעור
ניתן להחליף שיעור לשיעור אחר באותו היום בהתראה של עד 90 דק מראש
את החילוף אתן.ם יכולים לעשות באפליקציה.
(נכנסים לשיעור שאותו רוצים להחליף ולוחצים – החלף | שימו לב לא ללחוץ ביטול)הקפאות:
· בקשה להקפאה תתבצע בהודעה מסודרת מראש.
לצד בקשת ההקפאה יש לציין תאריכים מדויקים ואת כמות הימים.
מינימום זמן הקפאה הוא - 8 ימים
ניתן להקפיא רק פעם בחצי שנה !!! - לכן שימו לב לתוקף הכרטיסייה ולניצול השיעורים
♥ לא ייעשו הקפאות רטרואקטיביות
נהלי מערכת:
· מערכת האימונים היא קבועה אך ייתכנו שינויים.
· שיעור מתקיים במינימום של 2 מתרגלים עלול להתבטל- במידה ולא,
על כל ביטול תתקבל הודעה מסודרת כשעה לפני האימון.
במידה והשיעור יתבטל - לא יהיה אפשר לראות אותו במערכת.
· במידה ואין נרשמים עד 22:00 לשיעור הבוקר של יום אחרי, השיעור יתבטל – לכן כדאי להירשם מראש.
רשימת המתנה:
· בעת הרשמה לשיעור בהמתנה - יש להתייחס לשיעור זה כשיעור רגיל, במידה וצריך לבטל יש לדאוג לבטל גם את ההמתנה לשיעור.
· במקרה של כניסה מרשימת ההמתנה - המערכת משבצת באופן אוטומטי ומתריעה במערכת.
· בחלון זמן של 3 שעות לפני השיעור המערכת לא תשבץ אוטומטית אלא קודם תישלח אליך שאלה האם להיכנס לשיעור, במידה והשאלה לא נענית בתוך 15 דקות המערכת תעבור למתתין.ה שאחרי אז כדאי לשים לב.נהלי ביטול עסקה:
· כרטיסיות והמנויים הם אישיים ולכן לא ניתנות לביטול והחזר כספי לאחר שימושן (לא ניתן להתקזז על חלק ממנה).
· ביטול מנוי חופשי חודשי נעשה בהתראה של חודש מראש בהודעה מסודרת. ניתן להמשיך להגיע עד מעוד החיוב הבא

לכל שאלה, התייעצות או כל
דבר אחר
מוזמנים ליצור קשר ♥

בחר אמצעי תשלום
כמות תשלומים
סה״כ לתשלום
55
Powered by Boostapp