סיכום הזמנה
נינג'ה תל-אביב NINJA TLV
אימון חופשי אופן ג׳ים
אימון היכרות-אופן ג'ים - התנסות(1) - חודש תוקף: 14/06/2024-14/07/2024
₪60
מידע נוסף

זוהי הרשמה לאימון חופשי - אופן ג׳ים. 

לאחר התשלום יש להשתבץ בווצאפ

הפעולה בוצעה בהצלחה

חזור
Powered by Boostapp
פרטי הלקוח
כללי בטיחות נינג׳ה TLV

כללי בטיחות נינג׳ה TLV 


מתאמנים יקרים! נא לעבור בעיון על כללי הבטיחות ולפעול על פיהם בהתאם!

 1. אין לעלות על מתקני הנינג׳ה ללא נוכחות ואישור מדריך.

 2. אין להיכנס למתחם הנינג׳ה ללא נעליים.

 3. לפני שימוש בפעם הראשונה במתקנים יש לקבל הדרכה על אופן השימוש במתקנים ע״י מדריך המתחם טרם תחילת הפעילות.

 4. פעילות אופן ג׳ים (פעילות חופשית) מותרת רק לאחר שהמשתתף עבר פעילות מודרכת או לחילופין ניסיון קודם בתחום אימון הנינג׳ה. בנוסף אין לעלות על מתקן ללא הסבר על אופן השימוש במתקן, הטכניקה לביצוע התרגיל ונהלי הבטיחות במכשול עצמו.

 5. יש לשים לב שבעת ביצוע תרגילי הנינג׳ה מונחים מזרני נחיתה עבים מתחת לכל אורך המסלול אותו מבצעים ושאין רווחים בין המזרנים כלל. (רווחים אלו מסכנים את המתאמן בעת נפילה).

 6. אין לעבור\לטפס מעל מתאמן בזמן ביצוע תרגיל כלשהו ולהיפך- אין לעבור מתחת למתאמן המטפס בגובה.

 7. על כל מתקן/ מכשול יתאמן אדם אחד בלבד!

 8. אין להזיז ברים, אחיזות או כל מכשול אחר ללא אישור מדריך.

 9. על המתאמן להיות מודע לסביבתו ושאין הוא מבצע תרגיל אשר יפגע במתאמן אחר או בחפץ בעת הביצוע. על המתאמן להסתכל סביבו לפני תחילת ביצוע התרגיל ולינקוט באמצעי זהירות.

 10. בעת שהותו ותנועתו במתחם המתאמן ישים לב שאינו נכנס לתוואי התנועה של מתאמן אחר, במיוחד בתרגיל הסווינג! אין לשהות מאחורי או לפני אדם המבצע סווינג. יש לשמור על מרחק סביר של 3 מטרים לכל הפחות.

 11. עליה על גבי קיר הנינג׳ה המעוקל תבוצע באישור מדריך ולאחר קבלת תדריך בטיחות מדויק.  בעת ירידה מהקיר אין לרוץ למטה, אלא להתגלש או להשתמש בחבל בהתאם לתדריך המאמן.

 12. מותר להתאמן בסולם סלמון מגיל 12 ומעלה ובאישור מדריך בלבד.

 13. מותר להתאמן בתרגיל הפליינג בר מגיל 12  ומעלה ובאישור מדריך בלבד.

 14. מתחם הפארקור אסור לשימוש בפעילות חופשית ללא קבלת תדריך ספציפי לכך ממאמן!

 15. במתחם הפארקור יש לוודא שיש מזרונים מתחת לכל מרחב התרגיל אותו מבצעים.

 16. ניתן לטפס על קירות טיפוס בשיפוע בתנאי שיש מזרני נחיתה נוספים אשר מונחים בכל מרחב התנועה והנפילה.

טופס הצהרת בריאות ונהלי בטיחות
חלק א' שאלון רפואי: אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית וענה על כל שאלה בכנות באמצעות סימון במשבצת המתאימה. (האמור בשאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מיועד גם לנקבה).

חלק ב': הנחיות
1 .אם סימנת כן באחת מהשאלות שבחלק א' בטופס זה- לצורך קבלתך למכון הכושר עלייך להמציא למכון הכושר גם תעודה רפואית מרופא לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון במכון כושר. מכון הכושר יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתה.

2 .אם ענית לא לכל השאלות שבחלק א' בטופס זה- מלא את ההצהרה שבחלק ג' לטופס זה וחתום עליה.

3 .בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות במכון הכושר.

חלק ג': אישור הצהרת בריאות 

 1. אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס זה ומילאתי אותו בעצמי. אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור. ידוע לי כי לאחר שנה מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו, אדרש להמציא הצהרת בריאות חדשה. [בחירה אחת] 

2.    הינני מצהיר/ה כי אין מניעה רפואית, גופנית ו/או נפשית המונעת ממני ביצוע פעילות גופנית לרבות פעילות הדורשת מאמץ גופני גדול. במידה וישנן מגבלות כלשהן אני מתחייב/ת לעדכן את צוות המועדון על כך, כך גם במידה וחל שינוי במצבי הרפואי. 

3.    במידה וישנה מגבלה רפואית אני מתחייב לצרף אישור רופא וחותמת בתוקף. אני החתום/ה מטה (במידה וקטין מתחת לגיל 18, יחתום ההורה בשמו) מאשר/ת בזאת שידוע לי והוסבר לי כי האימונים יכולים להיות קשים ואפילו מסוכנים ולגרום לנזקי גוף קלים ואפילו קשים . אני מבין שכאשר אני נרשם מרצוני אני מקבל/ת על עצמי את הסיכון הכרוך בהתאם לסעיף 5(א) לפקודת הנזיקין התשכ"ח - 1968 (הסתכנות מרצון). מודע אני כי לא תעמוד לזכותי האפשרות לתבוע את אורן מלול ו/או את נינג׳ה תל אביב או את אחד המדריכים וכן את בני זוגי לאימון בגין חבלה או פציעה שיכולה להיגרם לי באימונים מסוג זה. ידוע לי שעלי להיות במצב בריאותי תקין וללא הגבלות רפואיות כל שהן המונעות או אוסרות עלי להתאמן. 

4.    אני מבין/ה ומתחייב/ת בזאת להיבדק מיד עם תחילת האימונים ומידי שנה אצל רופא מטעמי ועל חשבוני שיאשר כי אין לי שום הגבלה רפואית / גופנית / נפשית המונעת ממני להתאמן. במידה והייתה או ישנה איזו שהיא בעיה רפואית עלי לוודא מיידית עם רופא מומחה ומתאים שאין לי שום מניעה להתאמן ושמצב בריאותי אינו מסכן אותי בשום צורה. 

5.    אני משחרר/ת בזאת את אורן מלול ואת חברת גו נינג׳ה תל אביב בע"מ וצוות המדריכים מכל טענה במקרה של כל פציעה שהיא או לגבי מצב רפואי לא מתאים אשר לא נבדק כראוי על ידי וידוע לי כי באחריותי הבלעדית לבצע בדיקה רפואית באופן מידי ובמועדים הבאים : א. לפני תחילת האימונים ב. מידי שנה ג. במידה וחל שינוי בהרגשתי או במצב הגופני/רפואי
אישור נהלי בטיחות וכללי ההתנהגות של נינג'ה TLV

אני החתום מטה,  מתחייב לציית לנהלי הבטיחות וכללי ההתנהגות של נינג'ה TLV המפורטים להלן:

נהלי בטיחות:

1.     אין לעלות על מתקני הנינג׳ה ללא נוכחות ואישור מדריך.

2.     אין להיכנס למתחם הנינג׳ה ללא נעליים.

3.     לפני שימוש בפעם הראשונה במתקנים יש לקבל הדרכה על אופן השימוש במתקנים ע״י מדריך המתחם טרם תחילת הפעילות.

4.     פעילות אופן ג׳ים (פעילות חופשית) מותרת רק לאחר שהמשתתף עבר פעילות מודרכת או לחילופין ניסיון קודם בתחום אימון הנינג׳ה. בנוסף אין לעלות על מתקן ללא הסבר על אופן השימוש במתקן, הטכניקה לביצוע התרגיל ונהלי הבטיחות במכשול עצמו.

5.     יש לשים לב שבעת ביצוע תרגילי הנינג׳ה מונחים מזרני נחיתה עבים מתחת לכל אורך המסלול אותו מבצעים ושאין רווחים בין המזרנים כלל. (רווחים אלו מסכנים את המתאמן בעת נפילה)

6.     אין לעבור\לטפס מעל מתאמן בזמן ביצוע תרגיל כלשהו ולהיפך- אין לעבור מתחת למתאמן המטפס בגובה.

7.     על כל מתקן/ מכשול יתאמן אדם אחד בלבד!

8.     אין להזיז ברים, אחיזות או כל מכשול אחר ללא אישור מדריך.

9.     על המתאמן להיות מודע לסביבתו ושאין הוא מבצע תרגיל אשר יפגע במתאמן אחר או בחפץ בעת הביצוע. על המתאמן להסתכל סביבו לפני תחילת ביצוע התרגיל וינקוט באמצעי זהירות.

10.  בעת שהותו ותנועתו במתחם המתאמן ישים לב שאינו נכנס לתוואי התנועה של מתאמן אחר, במיוחד בתרגיל הסווינג! אין לשהות מאחורי או לפני אדם המבצע סווינג. יש לשמור על מרחק סביר של 3 מטרים לכל הפחות.

11.  עליה על גבי קיר הנינג׳ה המעוקל יבוצע באישור מדריך ולאחר קבלת תדריך בטיחות מדויק.  בעת ירידה מהקיר אין לרוץ למטה, אלא להתגלש או להשתמש בחבל בהתאם לתדריך המאמן.

12.  ביצוע סלטות אסור בהחלט בכל מתחמי נינג'ה תל אביב.

13.  מותר להתאמן בסולם סלמון מגיל 12 ומעלה ובאישור מדריך בלבד.

14.  מותר להתאמן בתרגיל הפליינג בר מגיל 12  ומעלה ובאישור מדריך בלבד.

15.  מתחם הפארקור אסור לשימוש בפעילות חופשית ללא קבלת תדריך ספציפי לכך ממאמן!

16.  במתחם הפארקור יש לוודא שיש מזרונים מתחת לכל מרחב התרגיל אותו מבצעים.

17.  ניתן לטפס על קירות טיפוס בשיפוע בתנאי שיש מזרני נחיתה נוספים אשר מונחים בכל מרחב התנועה והנפילה.

כללי התנהגות:

 1. כניסה לאימונים בשעת השיעור בלבד. אין להגיע לפני השיעור למתחם.
 2. בהגעה לשיעור מודרך או חופשי יש לוודא רישום נוכחות דרך אנשי הצוות
 3. אין לעלות על המתקנים והמזרונים לפני תחילת השיעור.
 4. אין להישאר במתחם הנינג׳ה מעבר לשעות הפעילות.
 5. יש לשמור על סדר הציוד והמתקנים ולהחזירו למקום לאחר השימוש.
 6. שהות הורים בזמן חוגי הילדים אסורה.
 7. השימוש באבקת מגנזיום אסורה בהחלט! אלא רק במגנזיום נוזלי.
 8. האכילה במתחם הנינג׳ה אסורה.
 9. את הציוד האישי יש להניח בכוורות התיקים בלבד. נינג'ה תל אביב אינה אחראית על אובדן, נזק, או גניבת חפצים אישיים ו/או כל רכוש אחר של המנוי בשטח הסטודיו. החפצים האישיים הינם באחריות המנויים בלבד. המתאמן ימנע מהשארת חפצים יקרי ערך באזור האימונים.
 10. השימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעורים אסור בהחלט.
 11. בעת האימונים, המנוי מתחייב לשמור על הוראות המדריכים במקום, על הציוד, לנהוג בכבוד עם השותפים לאימון, המאמנים וסביבת האימונים ומתחייב לפעול לפי תקנון זה והנהלים המפורסמים בכניסה למתחם.


* התועלת הבריאותית של פעילות גופנית סדירה ברורה; חשוב שיותר אנשים יהיו פעילים כל ימות השבוע; ביצוע פעילות גופנית מאד בטוחה לרוב האנשים; השאלון הזה יבהיר לך באלו מקרים עליך להתייעץ עם הרופא ולהביא תעודה רפואית שלך לפני שתתחיל להתאמן במכון כושר. חשוב להדגיש, מומלץ לבצע פעילות גופנית לאחר קבלת הדרכה ובאופן מדורג, במיוחד אם אתה מעל גיל 45 ובכוונתך לבצע פעילות בעצימות גבוהה ואינך רגיל לעשות זאת.
תשלום
אימון היכרות-אופן ג'ים - התנסות(1) - חודש
60
קופון
₪-0
מחיר לאחר הנחת קופון
0
ריבית (%0)
0

תקנון חברות נינג'ה תל אביב


נינג'ה תל אביב TLV מברכים אותך על החלטתך להפוך לנינג'ה ולאמץ אורח חיים פעיל ובריא. בכדי להעניק לך את השירות הטוב ביותר בצורה מאורגנת ושקופה אנו מציגים בפניך את תקנון החברות:
שירותי נינג'ה תל אביב:
· מנוי (שני מסלולים כמפורט בהמשך)
· תוספת למנוי
· כרטיסיה
· אימון קבוצתי בודד
· אימון אישי

סוגי מנויים בנינג'ה תל אביב:
החל מ-01.01.2023 ניתן להירשם למנוי בשני מסלולים:
1. מסלול גמיש- מנוי בתשלום חודשי מתחדש
2. מנוי מתמיד- מנוי בתשלום שנתי

דמי רישום למצטרפים חדשים:
1. ההרשמה למנוי כרוכה בתשלום דמי רישום (ראה מחירון). דמי הרישום נגבים עבור טיפול בבקשת ההרשמה, רישום ביטוחי, ובנוסף מקנים לנרשמים בגילאי 3.5-15 – ערכת נינג'ה הכוללת חולצה וצמיד נינג׳ה ג׳וניור וספר הסבר על תוכנית האימונים ודרגות הנינג'ה, ולנרשמים בגילאי +16 – תוכנית אימונים מותאמת אישית למימוש בחודש הראשון להצטרפות.
2. דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה – גם לא בביטול ההרשמה, גם אם הביטול נעשה בסמוך למועד ביצוע ההרשמה.
3. במידה ובוצעה העברה של מנוי מאדם לאדם ייגבו דמי רישום מחדש עבור ההעברה של המנוי.

מנוי גמיש- חודשי

1. הרשמה ותשלום:
א. התשלום מתבצע לפי התעריף של המסלול החודשי (ראה מחירון).
ב. תשלום בכרטיס אשראי- התשלום הינו חודשי ומבוצע באמצעות הוראת קבע מתחדשת.
ג. תשלום במזומן/העברה בנקאית- התשלום הינו עבור 3 חודשים מראש בכל פעם, ובתנאי שיש כרטיס אשראי לפיקדון. בתום 3 החודשים האמורים, אם הלקוח לא ביצע תשלום כאמור לתקופה נוספת, במקרה זה יחויב סכום חודשי בכרטיס אשראי.

2. הקפאת מנוי:
א. יש למלא בקשה להקפאת מנוי מראש בקישור הייעודי אשר מופיע באתר של נינג'ה תל אביב ninjatlv.co.il או בוואטסאפ של שירות הלקוחות. כל פניה בדרך אחרת שלא דרך מילוי הלינק הייעודי לא תיחשב כבקשה להקפאה.
ב. הקפאת מנוי תתאפשר רק במקרים של:
· סיבה רפואית בצירוף אישור רפואי תקף בלבד.
· טיסה לחו"ל בצירוף כרטיסי טיסה בלבד.
· מילואים.
ג. לא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית.
ד. לא ניתן להקפיא חלקי שבוע, ניתן להקפיא מיום ראשון עד שבת כולל בלבד.
ה. לא ניתן להקפיא מנוי במהלך תקופת 30 ימי התראה לפני ביטול.

3. ביטול מנוי:
א. ניתן לבטל מנוי החל מהחודש השני ואילך, וזאת במתן התראה של 30 יום מראש.
ב. יש למלא בקשה לביטול מנוי מראש בקישור הייעודי אשר מופיע באתר של נינג'ה תל אביב ninjatlv.co.il או בוואטסאפ של שירות הלקוחות. כל פניה בדרך אחרת שלא דרך מילוי הלינק הייעודי לא תחשב כהתראת ביטול.
ג. לאחר הגשת בקשת הביטול ייגבה תשלום יחסי בגין תקופת 30 ימי התראת ביטול שיחושב ממועד קבלת פניית הביטול בלינק הייעודי.

4. שונות
א. לא יבוצע החזר כספי עבור תקופת מנוי שלא נוצלה על ידי הלקוח.
ב. החברות במנוי גמיש-חודשי הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
ג. במקרה של ביטול בגין בעיה רפואית תינתן ללקוח האפשרות לבחור בין הקפאת המנוי כנגד אישור רפואי או העברת הזכות למנוי חלופי באותם תנאים באחריות הלקוח.
ד. למנוי חודשי שהוא בן משפחה מקרבה ראשונה של מנוי קיים, תינתן הנחה בגובה 10% מהמנוי הזול מהשניים.
ה. שינוי מסלול מנוי יבוצע במועד התשלום של החודש העוקב בלבד.
ו. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של מנוי/ה מכל סיבה שפוגעת או מפרה את כללי ההתנהגות, הבטיחות ומדיניות המועדון, במקרה זה יזוכה המנוי/ה בהחזר כספי ליתרת תקופת המנוי.
ז. יודגש כי המועדון רשאי להעלות את תעריפי המנויים במסלול החודשי לאחר התראה של 60 ימים.

מנוי מתמיד- שנתי

1. הרשמה ותשלום:
א. תשלום מתבצע לפי התעריף של המסלול השנתי (ראה מחירון).
ב. תשלום בכרטיס אשראי- התשלום הינו שנתי ומתבצע בעסקה אחת. ניתן לפצל את העסקה למספר תשלומים שווים.
ג. תשלום במזומן/העברה בנקאית - התשלום הינו על הסכום המלא ללא פיצול הסכום.

2. הקפאת מנוי:
א. יש למלא בקשה להקפאת מנוי מראש בקישור הייעודי אשר מופיע באתר של נינג'ה תל אביב ninjatlv.co.il או בוואטסאפ של שירות הלקוחות. כל פניה בדרך אחרת שלא דרך מילוי הלינק הייעודי לא תיחשב כבקשה להקפאה.
ב. הקפאת מנוי תתאפשר רק במקרים של:
· סיבה רפואית בצירוף אישור רפואי תקף בלבד.
· טיסה לחו"ל בצירוף כרטיסי טיסה בלבד.
· מילואים.
· הקפאת קיץ- עד 4 שבועות.
ג. לא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית.
ד. לא ניתן להקפיא חלקי שבוע, ניתן להקפיא מיום ראשון עד שבת כולל בלבד.

3. ביטול מנוי:
א. ניתן לבקש ביטול מנוי בכל שלב.

ב. זיכוי תקופת המנוי שלא נוצל יתבצע מהחיוב הקרוב לאחר מילוי טופס הביטול.
ג. יש למלא בקשה לביטול מנוי מראש בקישור הייעודי אשר מופיע באתר של נינג'ה תל אביב ninjatlv.co.il או בוואטסאפ של שירות הלקוחות. כל פניה בדרך אחרת שלא דרך מילוי הלינק הייעודי לא תחשב כהתראת ביטול.
ד. בביטול מנוי בטרם סיום תקופת ההתחייבות, ייגבה ההפרש בין המחיר במסלול החודשי למחיר במסלול השנתי לפי מכפלת חודשי השימוש במנוי. לאחר החישוב תזוכה היתרה היחסית לאמצעי תשלום הלקוח.
ה. במקרה של ביטול בגין בעיה רפואית תינתן ללקוח האפשרות לבחור בין הקפאת המנוי כנגד אישור רפואי או העברת הזכות למנוי חלופי באותם תנאים באחריות הלקוח.

4. שונות
א. לא יבוצע החזר כספי עבור תקופת מנוי שלא נוצלה על ידי הלקוח.
ב. חברות מנוי שנתי ניתנת להעברה לאדם אחר אשר אינו לקוח בנינג׳ה תל אביב, תתאפשר באמצעות תשלום של דמי רישום עבור הנרשם החדש. לא תינתן העברת מנוי לאדם אחר לאחר תחילת ניצול החודש התשיעי של המנוי.
ג. למנוי שנתי שהוא בן משפחה מקרבה ראשונה של מנוי קיים, תינתן הנחה בגובה 10% מהמנוי הזול מהשניים.
ה. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של מנוי/ה מכל סיבה שפוגעת או מפרה את כללי ההתנהגות, הבטיחות ומדיניות המועדון, במקרה זה יזוכה המנוי/ה בהחזר כספי ליתרת תקופת המנוי.

תוספות למנוי (ראה פירוט באתר):

1. הרשמה ותשלום:
א. התשלום עבור התוספת למנוי יחויב באופן חודשי לפי תעריף התוספות (ראה מחירון)
ב. תשלום בכרטיס אשראי- התשלום הינו חודשי ומבוצע באמצעות הוראת קבע מתחדשת.
ג. תשלום במזומן/העברה בנקאית- התשלום הינו עבור 3 חודשים מראש בכל פעם, ובתנאי שיש כרטיס אשראי לפיקדון אשר אינו מחוייב אלא במקרה ולא התקבל תשלום בטרם סיום תקופת 3 חודשים, במקרה זה יחויב סכום חודשי בכרטיס האשראי.

2. הקפאת תוספת למנוי:
א. לא ניתנת להקפאה.
ב. יחד עם זאת, אם בוצעה הקפאה של המנוי עצמו, ניתן להקפיא את התוספת למנוי לתקופה המקבילה.

3. ביטול תוספת למנוי:
א. תוספת למנוי ניתנת לביטול בכל שלב.
ב. יש למלא בקשה לביטול מראש בקישור הייעודי אשר מופיע באתר של נינג'ה תל אביב ninjatlv.co.il או בוואטסאפ של שירות הלקוחות. כל פניה בדרך אחרת לא תחשב כבקשת ביטול.
ג. לאחר קבלת בקשת הביטול בלינק היעודי יתבטלו החיובים העתידיים עבור התוספת למנוי החל ממועד התשלום העוקב.

שירותים נוספים
1. הגדרות:
א. כרטיסה: באמצעות כרטיסיה ניתן להגיע לאימונים בהרשמה מראש. לכרטיסיות מכל סוג יש מספר מוגדר של כניסות ותוקף מוגדר לניצול.
ב. אימון קבוצתי בודד: מאפשר כניסה חד פעמית לאימון במתחם נינג׳ה תל אביב. הכניסה לאימון תקפה לחודש אחד ממועד הרכישה.
ג. אימון אישי: תיאום אימון בהדרכה אישית על ידי מאמן נינג'ה מקצועי. אימון אישי יהיה בתוקף ל6 חודשים ממועד הרכישה.
ד. מחנות אימונים – פעילויות נינג'ה מיוחדות לילדים בחגים וחופשים.

2. הקפאות:
א. כרטיסיות- לא ניתן להקפיא או להאריך תוקף לכרטיסיות מכל סוג.
ב. אימון קבוצתי/אימון אישי- לא ניתן להקפיא אימון היכרות/אימון אישי. ניתן להזיז/לשנות את מועד קיום האימון עד 24 שעות לפני קיום הפעילות.

3. ביטול:
א. כרטיסיות/ אימון קבוצתי בודד/אימון אישי- יש להודיע לנינג'ה תל אביב על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מביצוע העסקה, יש למסור את הודעת הביטול עד 2 ימי עבודה לפני תחילת האימון הראשון. בקשה לביטול שתתקבל לאחר מועד זה לא תזכה את הלקוח בהחזר כספי.

הרשמה לשיעורים, ביטול או שינוי שיבוץ לשיעורים:

א. הרשמה וכניסה לשיעורים תתאפשר רק למי שברשותו מנוי בתוקף או כרטיסייה עם יתרת אימונים חיובית.
ב. רישום, ביטול ושינוי מועד השתתפות בשיעורים יתבצע דרך האפליקציה בלבד.
ג. לא ניתן להיכנס לאימון ללא הרשמה מראש.
ד. ניתן להירשם לשיעורים על בסיס מקום פנוי בלבד.
ה. יש להקפיד על הגעה בזמן לשיעור. במקרים חריגים, תתאפשר כניסת מאחרים עד 15 דקות מתחילת השיעור. מעבר לכך הכניסה תותר על פי שיקול דעת המאמן בלבד.
ו. ילדים עד גיל 15 כולל, מחויבים בשיבוץ קבוע לשיעורים. במקרים חריגים ניתן לשנות את מועד ההשתתפות של אותו השבוע דרך האפליקציה בלבד.
ז. ביטול/שינוי מועד שיעור יש לבצע עד השעה 12:00 ביום השיעור. לאחר מועד זה השיעור ייחשב כאילו נוצל.
ח. בביטול השתתפות בשיעור עד השעה 12:00 בלבד, כאמור לעיל, ניתן להירשם לשיעור חלופי במהלך אותו השבוע בלבד. לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות משיעור או ביטול.
ט. פעילויות בוקר המתקיימות לפני השעה 13:00, יש לבטל השתתפות עד השעה 19:00 ביום שלפני.
י. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות ואת תכני הפעילויות, וכן להחליף בין מדריכים לאותו שיעור על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובמידת הצורך אף לבטל שיעור עם מתן הודעה מראש.
נהלי בטיחות

חבר המועדון מחוייב לציית לכללי הבטיחות של המועדון המפורטים להלן:

א. אין לעלות על מתקני הנינג׳ה ללא נוכחות ואישור מדריך.
ב. אין להיכנס למתחם הנינג'ה ללא נעליים.
ג. לפני שימוש בפעם הראשונה במתקנים יש לקבל הדרכה על אופן השימוש במתקנים ע״י מדריך המתחם טרם תחילת הפעילות.
ד. פעילות אופן ג'ים (פעילות חופשית) מותרת רק לאחר שהמשתתף עבר פעילות מודרכת או לחילופין ניסיון קודם בתחום אימון הנינג׳ה. בנוסף אין לעלות על מתקן ללא הסבר על אופן השימוש במתקן, הטכניקה לביצוע התרגיל ונהלי הבטיחות במכשול עצמו.
ה. יש לשים לב שבעת ביצוע תרגילי הנינג'ה מונחים מזרני נחיתה עבים מתחת לכל אורך המסלול אותו מבצעים ושאין רווחים בין המזרנים כלל. (רווחים אלו מסכנים את המתאמן בעת נפילה).
ו. אין לעבור\לטפס מעל מתאמן בזמן ביצוע תרגיל כלשהו ולהיפך- אין לעבור מתחת למתאמן המטפס בגובה.
ז. על כל מתקן/ מכשול מתאמן אדם אחד בלבד!
ח. אין להזיז ברים, אחיזות או כל מכשול אחר ללא אישור מדריך.
ט. על המתאמן להיות מודע לסביבתו ושאין הוא מבצע תרגיל אשר יפגע במתאמן אחר או בחפץ בעת הביצוע. על המתאמן להסתכל סביבו לפני תחילת ביצוע התרגיל וינקוט באמצעי זהירות.
י. בעת שהותו ותנועתו במתחם המתאמן ישים לב שאינו נכנס לתוואי התנועה של מתאמן אחר, במיוחד בתרגיל הסווינג! אין לשהות מאחורי או לפני אדם המבצע סווינג. יש לשמור על מרחק סביר של 3 מטרים לכל הפחות.
יא. עליה על גבי קיר הנינג׳ה המעוקל יבוצע באישור מדריך ולאחר קבלת תדריך בטיחות מדויק. בעת ירידה מהקיר אין לרוץ למטה, אלא להתגלש או להשתמש בחבל בהתאם לתדריך המאמן.
יב. ביצוע סלטות אסור בהחלט בכל מתחמי נינג'ה תל אביב.
יג. מותר להתאמן בסולם סלמון מגיל 12 ומעלה ובאישור מדריך בלבד.
יד. מותר להתאמן בתרגיל הפליינג בר מגיל 12 ומעלה ובאישור מדריך בלבד.
טו. מתחם הפארקור אסור לשימוש בפעילות חופשית ללא קבלת תדריך ממאמן!
טז. במתחם הפארקור יש לוודא שיש מזרונים מתחת לכל מרחב התרגיל אותו מבצעים.
יז. ניתן לטפס על קירות טיפוס בתנאי שיש מזרני נחיתה נוספים אשר מונחים בכל מרחב התנועה והנפילה.

כללי התנהגות בנינג'ה תל אביב:

א. כניסה לאימונים בשעת השיעור בלבד. אין להגיע לפני השיעור למתחם.
ב. בהגעה לשיעור מודרך או חופשי יש לוודא רישום נוכחות דרך אנשי הצוות
ג. אין לעלות על המתקנים והמזרונים לפני תחילת השיעור.
ד. אין להישאר במתחם הנינג'ה מעבר לשעות הפעילות.
ה. יש לשמור על סדר הציוד והמתקנים ולהחזירו למקום לאחר השימוש.
ו. שהות הורים בזמן חוגי הילדים אסורה.
ז. השימוש באבקת מגנזיום אסורה בהחלט! אלא רק במגנזיום נוזלי.
ח. האכילה במתחם הנינג'ה אסורה.
ט. את הציוד האישי יש להניח בכוורות התיקים בלבד. נינג'ה תל אביב אינה אחראית על אובדן, נזק, או גניבת חפצים אישיים ו/או כל רכוש אחר של המנוי בשטח הסטודיו. החפצים האישיים הינם באחריות המנויים בלבד.
י. השימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעורים אסור בהחלט.
יא. בעת האימונים, המנוי מתחייב לשמור על הוראות המדריכים במקום, על הציוד, לנהוג בכבוד עם השותפים לאימון, המאמנים וסביבת האימונים ומתחייב לפעול לפי תקנון זה והנהלים המפורסמים בכניסה למתחם.

דיוור ושיווק

א. המנוי מאשר קבלת SMS ו/או מיילים ומסרים אלקטרוניים הכוללים מסרים פרסומיים מנינג'ה תל אביב מעת לעת.
ב. המנוי מאשר צילום שלו ו/או של ילדו באירועים ופעילויות המועדון והעלאתם ברשתות החברתיות או באתר של המועדון ולא תהיה לו טענה, תביעה או תואנה כנגד פרסום זה.
ג. המועדון מתחייב שלא יעביר מידע, תמונות, רישומים ו/או פרטים אישיים לצד ג או מאן דהוא ללא אישורו.

כוח עליון
במקרה וייסגר מתחם הנינג׳ה בנסיבות שאינן תלויות בו, כגון: התפרצות מגפה (כגון הקורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע, השבתה בשל מציאות ציבורית אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש במתחם או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת מועדון הנינג׳ה אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות או להשתמש במתקני מתחם הנינג׳ה – הנסיבות המפורטות לעיל יכונו יחד להלן: “כח עליון” במקרה זה, מנוי המתחם לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המניעה, כן יהיה זכאי להקפאת מנוי.
במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים אחת או יותר מפעילויות מועדון הנינג'ה ו/או לא ניתן יהיה להשתמש באחד או יותר ממתקניו ו/או ניתן יהיה להשתמש בכלל המתקנים ו/או הפעילויות אך בצורה מוגבלת בלבד ובכלל זה (ומבלי לגרוע), חוגים וכיוצא בזה בנסיבות של כוח עליון כפי שהוגדרו לעיל, יפעל מועדון הכושר בהתאם למגבלות האפשריות, והמנוי לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המגבלות. במידה ויבוטל שיעור עקב כוח עליון יהיה ניתן להשלימו במועד אחר במהלך אותו שבוע בלבד על בסיס מקום פנוי. בנסיבות של כוח עליון כהגדרתן לעיל, יחולו תנאי הביטול הרגילים בתקנון זה ובחוק.

אישור והסכמת הלקוח
אני מאשר/ת שקראתי את התקנון לעיל, לרבות נהלי הבטיחות וכללי ההתנהגות, הבנתי את האמור בהם. הנני מסכים/ה לתנאיהם ומתחייב/ת לקיים את הוראותיהם.
(במידה ומשתתף הוא קטין יאשר/יחתום אחד ההורים)

אפשרויות תשלום
כמות תשלומים
סה״כ לתשלום
60
Powered by Boostapp