סיכום הזמנה
אתנחתא בדפני
הרשמה גן עם אמא תשפ"ד
הרשמה גן עם אמא
₪1
מידע נוסף

אמהות יקרות, זהו טופס הרישום לגן עם אמא באתנחתא בדפני תשפ"ד.
שימו לב לדברים הבאים:

1. בחרו באפשרות "ממלא עבור קטין" והזינו את פרטי הילד/ה.


2. שימו לב שלאחר הצהרת הבריאות אתן גוללות בתקנון וקוראות אותו בקפידה לפני שמסמנות אישור.


3. בחלק התשלום, שימו לב שזהו תשלום של שקל אחד בלבד לצרכי ההרשמה. השאירו את כמות התשלומים על "1".  הרכישה בפועל תתבצע אח"כ דרך האפליקציה.


4. לאחר שההרשמה תסתיים, תועברו לדף הורדה של האפליקציה. הורידו את האפליקציה והירשמו אליה. 


5. ובצעו את הרכישה המתאימה דרך "רכישת מוצרים" ואז השתבצו לימים שאתן מעוניינות בהם דרך "הזמן שיעור".


שנת לימודים מעשירה ומהנה לכולנו

רן, זמירה והדר

הפעולה בוצעה בהצלחה

חזור
Powered by Boostapp
פרטי הלקוח
טופס הצהרת בריאות גן עם אמא אתנחתא בדפני
חלק א' שאלון רפואי: אנא קראו את השאלות להלן בצורה יסודית וענו על כל שאלה בכנות באמצעות סימון במשבצת המתאימה. (האמור בשאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מיועד גם לנקבה).

חלק ג': הצהרה
אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבטופס זה ומילאתי אותו בעצמי.
אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות המצב הרפואי של בני/בתי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור.
ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו, אדרש להמציא הצהרת בריאות חדשה.תשלום
הרשמה גן עם אמא
1
קופון
₪-0
מחיר לאחר הנחת קופון
0
ריבית (%0)
0


תקנון גן עם אמא תשפ"דהנחיות כלליותגן עם אמא היא פעילות בליווי ההורה. על ההורה להשגיח על הילד/ה במשך כל שעות הפעילות ובמשך כל זמן השהייה במתחם. שימו לב, ההורה הינו האחראי על הילד, על שלומו ועל בטחונו.
במידה ופעילות הגן תשתנה/תבוטל מצד אתנחתא בדפני מסיבות לא צפויות, תתקבל על כך הודעה מראש, ככל הניתן.
ילדים המאובחנים כאלרגיים למזונות שונים ייכנסו למסגרת הגן רק בצירוף אישור אלרגולוג המפרט את התסמינים.
אין להגיע לגן עם אמא עם ילד/ה חולה במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כל מחלה מדבקת אחרת שיש בה סיכון לילדים אחרים ו/או לילד/ה עצמם.


שימו לב: אין להכנס לחדר הפעילות עם אוכל. ניתן לאכול במבואה.
שימו לב: יש להקפיד על כניסה למשחקייה ללא נעליים.


מדיניות רכישה, שיבוץ וביטולים
- ניתן לרכוש עד 2 מפגשי היכרות בתחילת ההגעה לגן עם אמא. לאחר מכן, ההגעה תתבצע אך ורק באמצעות כרטיסיה ושיבוץ מראש.
- רישום וביטול יתבצעו עד השעה 18:00 ביום שלפני הפעילות, לאחר הזמן הזה לא ניתן יהיה לבטל את השיבוץ או להירשם לפעילות.
- תוקף כרטיסיות של 10, 20 ו-30 כניסות הוא 3 חודשים מיום רכישתן.
- תוקף כרטיסיות של 50 ו-80 כניסות הוא 4 חודשים מיום רכישתן.
- הכרטיסיה היא אישית ולא ניתנת להעברה

כמות תשלומים
סה״כ לתשלום
1
Powered by Boostapp