סיכום הזמנה
נינג'ה תל-אביב NINJA TLV
שיעור היכרות
אימון היכרות-מודרך - התנסות(1) - חודש תוקף: 25/07/2024-25/08/2024
₪79
מידע נוסף

- אימון היכרות קבוצתי מודרך במשך 55 דקות

* במידה וקטין מלאו את פרטי הקטין 

לאחר התשלום יש להשתבץ לאימון דרך הווצאפ

הפעולה בוצעה בהצלחה

חזור
Powered by Boostapp
פרטי הלקוח
כללי בטיחות נינג׳ה TLV

כללי בטיחות נינג׳ה TLV 


מתאמנים יקרים! נא לעבור בעיון על כללי הבטיחות ולפעול על פיהם בהתאם!

 1. אין לעלות על מתקני הנינג׳ה ללא נוכחות ואישור מדריך.

 2. אין להיכנס למתחם הנינג׳ה ללא נעליים.

 3. לפני שימוש בפעם הראשונה במתקנים יש לקבל הדרכה על אופן השימוש במתקנים ע״י מדריך המתחם טרם תחילת הפעילות.

 4. פעילות אופן ג׳ים (פעילות חופשית) מותרת רק לאחר שהמשתתף עבר פעילות מודרכת או לחילופין ניסיון קודם בתחום אימון הנינג׳ה. בנוסף אין לעלות על מתקן ללא הסבר על אופן השימוש במתקן, הטכניקה לביצוע התרגיל ונהלי הבטיחות במכשול עצמו.

 5. יש לשים לב שבעת ביצוע תרגילי הנינג׳ה מונחים מזרני נחיתה עבים מתחת לכל אורך המסלול אותו מבצעים ושאין רווחים בין המזרנים כלל. (רווחים אלו מסכנים את המתאמן בעת נפילה).

 6. אין לעבור\לטפס מעל מתאמן בזמן ביצוע תרגיל כלשהו ולהיפך- אין לעבור מתחת למתאמן המטפס בגובה.

 7. על כל מתקן/ מכשול יתאמן אדם אחד בלבד!

 8. אין להזיז ברים, אחיזות או כל מכשול אחר ללא אישור מדריך.

 9. על המתאמן להיות מודע לסביבתו ושאין הוא מבצע תרגיל אשר יפגע במתאמן אחר או בחפץ בעת הביצוע. על המתאמן להסתכל סביבו לפני תחילת ביצוע התרגיל ולינקוט באמצעי זהירות.

 10. בעת שהותו ותנועתו במתחם המתאמן ישים לב שאינו נכנס לתוואי התנועה של מתאמן אחר, במיוחד בתרגיל הסווינג! אין לשהות מאחורי או לפני אדם המבצע סווינג. יש לשמור על מרחק סביר של 3 מטרים לכל הפחות.

 11. עליה על גבי קיר הנינג׳ה המעוקל תבוצע באישור מדריך ולאחר קבלת תדריך בטיחות מדויק.  בעת ירידה מהקיר אין לרוץ למטה, אלא להתגלש או להשתמש בחבל בהתאם לתדריך המאמן.

 12. מותר להתאמן בסולם סלמון מגיל 12 ומעלה ובאישור מדריך בלבד.

 13. מותר להתאמן בתרגיל הפליינג בר מגיל 12  ומעלה ובאישור מדריך בלבד.

 14. מתחם הפארקור אסור לשימוש בפעילות חופשית ללא קבלת תדריך ספציפי לכך ממאמן!

 15. במתחם הפארקור יש לוודא שיש מזרונים מתחת לכל מרחב התרגיל אותו מבצעים.

 16. ניתן לטפס על קירות טיפוס בשיפוע בתנאי שיש מזרני נחיתה נוספים אשר מונחים בכל מרחב התנועה והנפילה.

טופס הצהרת בריאות ונהלי בטיחות
חלק א' שאלון רפואי: אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית וענה על כל שאלה בכנות באמצעות סימון במשבצת המתאימה. (האמור בשאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מיועד גם לנקבה).

חלק ב': הנחיות
1 .אם סימנת כן באחת מהשאלות שבחלק א' בטופס זה- לצורך קבלתך למכון הכושר עלייך להמציא למכון הכושר גם תעודה רפואית מרופא לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון במכון כושר. מכון הכושר יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתה.

2 .אם ענית לא לכל השאלות שבחלק א' בטופס זה- מלא את ההצהרה שבחלק ג' לטופס זה וחתום עליה.

3 .בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות במכון הכושר.

חלק ג': אישור הצהרת בריאות 

 1. אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס זה ומילאתי אותו בעצמי. אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור. ידוע לי כי לאחר שנה מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו, אדרש להמציא הצהרת בריאות חדשה. [בחירה אחת] 

2.    הינני מצהיר/ה כי אין מניעה רפואית, גופנית ו/או נפשית המונעת ממני ביצוע פעילות גופנית לרבות פעילות הדורשת מאמץ גופני גדול. במידה וישנן מגבלות כלשהן אני מתחייב/ת לעדכן את צוות המועדון על כך, כך גם במידה וחל שינוי במצבי הרפואי. 

3.    במידה וישנה מגבלה רפואית אני מתחייב לצרף אישור רופא וחותמת בתוקף. אני החתום/ה מטה (במידה וקטין מתחת לגיל 18, יחתום ההורה בשמו) מאשר/ת בזאת שידוע לי והוסבר לי כי האימונים יכולים להיות קשים ואפילו מסוכנים ולגרום לנזקי גוף קלים ואפילו קשים . אני מבין שכאשר אני נרשם מרצוני אני מקבל/ת על עצמי את הסיכון הכרוך בהתאם לסעיף 5(א) לפקודת הנזיקין התשכ"ח - 1968 (הסתכנות מרצון). מודע אני כי לא תעמוד לזכותי האפשרות לתבוע את אורן מלול ו/או את נינג׳ה תל אביב או את אחד המדריכים וכן את בני זוגי לאימון בגין חבלה או פציעה שיכולה להיגרם לי באימונים מסוג זה. ידוע לי שעלי להיות במצב בריאותי תקין וללא הגבלות רפואיות כל שהן המונעות או אוסרות עלי להתאמן. 

4.    אני מבין/ה ומתחייב/ת בזאת להיבדק מיד עם תחילת האימונים ומידי שנה אצל רופא מטעמי ועל חשבוני שיאשר כי אין לי שום הגבלה רפואית / גופנית / נפשית המונעת ממני להתאמן. במידה והייתה או ישנה איזו שהיא בעיה רפואית עלי לוודא מיידית עם רופא מומחה ומתאים שאין לי שום מניעה להתאמן ושמצב בריאותי אינו מסכן אותי בשום צורה. 

5.    אני משחרר/ת בזאת את אורן מלול ואת חברת גו נינג׳ה תל אביב בע"מ וצוות המדריכים מכל טענה במקרה של כל פציעה שהיא או לגבי מצב רפואי לא מתאים אשר לא נבדק כראוי על ידי וידוע לי כי באחריותי הבלעדית לבצע בדיקה רפואית באופן מידי ובמועדים הבאים : א. לפני תחילת האימונים ב. מידי שנה ג. במידה וחל שינוי בהרגשתי או במצב הגופני/רפואי
אישור נהלי בטיחות וכללי ההתנהגות של נינג'ה TLV

אני החתום מטה,  מתחייב לציית לנהלי הבטיחות וכללי ההתנהגות של נינג'ה TLV המפורטים להלן:

נהלי בטיחות:

1.     אין לעלות על מתקני הנינג׳ה ללא נוכחות ואישור מדריך.

2.     אין להיכנס למתחם הנינג׳ה ללא נעליים.

3.     לפני שימוש בפעם הראשונה במתקנים יש לקבל הדרכה על אופן השימוש במתקנים ע״י מדריך המתחם טרם תחילת הפעילות.

4.     פעילות אופן ג׳ים (פעילות חופשית) מותרת רק לאחר שהמשתתף עבר פעילות מודרכת או לחילופין ניסיון קודם בתחום אימון הנינג׳ה. בנוסף אין לעלות על מתקן ללא הסבר על אופן השימוש במתקן, הטכניקה לביצוע התרגיל ונהלי הבטיחות במכשול עצמו.

5.     יש לשים לב שבעת ביצוע תרגילי הנינג׳ה מונחים מזרני נחיתה עבים מתחת לכל אורך המסלול אותו מבצעים ושאין רווחים בין המזרנים כלל. (רווחים אלו מסכנים את המתאמן בעת נפילה)

6.     אין לעבור\לטפס מעל מתאמן בזמן ביצוע תרגיל כלשהו ולהיפך- אין לעבור מתחת למתאמן המטפס בגובה.

7.     על כל מתקן/ מכשול יתאמן אדם אחד בלבד!

8.     אין להזיז ברים, אחיזות או כל מכשול אחר ללא אישור מדריך.

9.     על המתאמן להיות מודע לסביבתו ושאין הוא מבצע תרגיל אשר יפגע במתאמן אחר או בחפץ בעת הביצוע. על המתאמן להסתכל סביבו לפני תחילת ביצוע התרגיל וינקוט באמצעי זהירות.

10.  בעת שהותו ותנועתו במתחם המתאמן ישים לב שאינו נכנס לתוואי התנועה של מתאמן אחר, במיוחד בתרגיל הסווינג! אין לשהות מאחורי או לפני אדם המבצע סווינג. יש לשמור על מרחק סביר של 3 מטרים לכל הפחות.

11.  עליה על גבי קיר הנינג׳ה המעוקל יבוצע באישור מדריך ולאחר קבלת תדריך בטיחות מדויק.  בעת ירידה מהקיר אין לרוץ למטה, אלא להתגלש או להשתמש בחבל בהתאם לתדריך המאמן.

12.  ביצוע סלטות אסור בהחלט בכל מתחמי נינג'ה תל אביב.

13.  מותר להתאמן בסולם סלמון מגיל 12 ומעלה ובאישור מדריך בלבד.

14.  מותר להתאמן בתרגיל הפליינג בר מגיל 12  ומעלה ובאישור מדריך בלבד.

15.  מתחם הפארקור אסור לשימוש בפעילות חופשית ללא קבלת תדריך ספציפי לכך ממאמן!

16.  במתחם הפארקור יש לוודא שיש מזרונים מתחת לכל מרחב התרגיל אותו מבצעים.

17.  ניתן לטפס על קירות טיפוס בשיפוע בתנאי שיש מזרני נחיתה נוספים אשר מונחים בכל מרחב התנועה והנפילה.

כללי התנהגות:

 1. כניסה לאימונים בשעת השיעור בלבד. אין להגיע לפני השיעור למתחם.
 2. בהגעה לשיעור מודרך או חופשי יש לוודא רישום נוכחות דרך אנשי הצוות
 3. אין לעלות על המתקנים והמזרונים לפני תחילת השיעור.
 4. אין להישאר במתחם הנינג׳ה מעבר לשעות הפעילות.
 5. יש לשמור על סדר הציוד והמתקנים ולהחזירו למקום לאחר השימוש.
 6. שהות הורים בזמן חוגי הילדים אסורה.
 7. השימוש באבקת מגנזיום אסורה בהחלט! אלא רק במגנזיום נוזלי.
 8. האכילה במתחם הנינג׳ה אסורה.
 9. את הציוד האישי יש להניח בכוורות התיקים בלבד. נינג'ה תל אביב אינה אחראית על אובדן, נזק, או גניבת חפצים אישיים ו/או כל רכוש אחר של המנוי בשטח הסטודיו. החפצים האישיים הינם באחריות המנויים בלבד. המתאמן ימנע מהשארת חפצים יקרי ערך באזור האימונים.
 10. השימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעורים אסור בהחלט.
 11. בעת האימונים, המנוי מתחייב לשמור על הוראות המדריכים במקום, על הציוד, לנהוג בכבוד עם השותפים לאימון, המאמנים וסביבת האימונים ומתחייב לפעול לפי תקנון זה והנהלים המפורסמים בכניסה למתחם.


* התועלת הבריאותית של פעילות גופנית סדירה ברורה; חשוב שיותר אנשים יהיו פעילים כל ימות השבוע; ביצוע פעילות גופנית מאד בטוחה לרוב האנשים; השאלון הזה יבהיר לך באלו מקרים עליך להתייעץ עם הרופא ולהביא תעודה רפואית שלך לפני שתתחיל להתאמן במכון כושר. חשוב להדגיש, מומלץ לבצע פעילות גופנית לאחר קבלת הדרכה ובאופן מדורג, במיוחד אם אתה מעל גיל 45 ובכוונתך לבצע פעילות בעצימות גבוהה ואינך רגיל לעשות זאת.
תשלום
אימון היכרות-מודרך - התנסות(1) - חודש
79
קופון
₪-0
מחיר לאחר הנחת קופון
0
ריבית (%0)
0
אפשרויות תשלום
כמות תשלומים
סה״כ לתשלום
79
Powered by Boostapp